| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Mogelijke web 2 0 toepassingen voor leesgroepen

Page history last edited by Tine 13 years, 6 months ago


 

Blog

Er zijn verschillende blogs rond boeken en literatuur die leesgroepbegeleiders kunnen gebruiken als informatiebronnen voor de inhoudelijke uitwerking van de boekbespreking, bijvoorbeeld De papieren man en de boekenblog Moet je lezen.

 

Voor de leesgroep zelf een blog maken, bijvoorbeeld via Blogger, zorgt dat de leesgroep zichtbaarder wordt. De blog kan dan dienen als promotiemiddel en als communicatiekanaal door de data, boekentitels en andere informatie over de sessies hierop te plaatsen. Bovendien kunnen de discussies over de boeken op de blog worden verder gezet en het biedt de mogelijkheid aan andere lezers en bibliotheekgebruikers om hun mening over het boek te delen met de leesgroepleden. Leesclub Ijsselstein en omgeving (NL) heeft bijvoorbeeld een blog waarop de boeken die gelezen en besproken zijn in de leesgroep geplaatst worden met een korte bespreking en waarop gereageerd kan worden.

 

Een blog laat ook toe om een volledig virtuele leesgroep in te richten, zoals nu bijvoorbeeld al voor Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen in het samenwerkingsverband De Vijf gebeurt. 

 

Terug naar bovenaan pagina

Doodle

Om de data voor de leesgroepsessies vast te leggen of een extra leesgroepactiviteit te bepalen kan de leesgroepbegeleider of de bibliotheek de leden via elektronische weg uitnodigen om een doodle in te vullen. De leesgroepleden kunnen hierin de dagen aanduiden die voor hen vrij zijn en de leesgroepbegeleider of organisator krijgt een duidelijk overzicht van de meest geschikt data. Via een vrije tekst peiling kan bij Doodle bijvoorbeeld ook gestemd worden over welk boek gelezen zal worden in de leesgroep of over welke extra activiteit er zal ingericht worden.

 

Terug naar bovenaan pagina

Instant Messaging

Live chatten in groep benadert de situatie van een echte leesgroepsamenkomst doordat onmiddellijke interactie mogelijk is. Via Meebo bijvoorbeeld kan voor de leesgroep een publieke of private chatruimte worden gemaakt waarbij de begeleider het gesprek kan modereren.

 

Terug naar bovenaan pagina

LibraryThing

Via LibraryThing kan de leesgroepbegeleider gemakkelijk leessuggesties zoeken op basis van gelijkaardige boeken. Besprekingen en beoordelingen over boeken zijn ook te vinden op LibraryThing en de begeleider kan deze gebruiken als achtergrondinformatie voor de inhoudelijke voorbereiding van de leesgroep.

 

De leesgroepleden zelf kunnen de inhoud van hun eigen boekenkast via LibraryThing delen zodat de leesgroepbegeleider gemakkelijk een beeld kan vormen van de voorkeuren en boekenkeuzes van de leden.

 

Voor de leesgroep kan een aparte groep op LibraryThing gemaakt worden waar de boeken op besproken en beoordeeld kunnen worden. Discussies over een boek kunnen hier eventueel worden verder gezet. De parelketting is een voorbeeld van een leesgroep op LibraryThing. De leesgroep kan de gelezen boeken hierop catalogiseren, taggen, beoordelen, recenseren en verschillende lijsten aanleggen met leessuggesties van de leden en bijvoorbeeld bijhouden welke titels in aanmerking komen om in de leesgroep te bespreken. Met de widget die LibraryThing aanbiedt kunnen de covers van de boeken die de leesgroep gelezen heeft bijvoorbeeld op de blog van de leesgroep of de bibliotheek getoond worden.

  

Terug naar bovenaan pagina

My Discoveries

Via zoeken.bibliotheek.be kan de leesgroepbegeleider bij My Discoveries de boekrecensies in de pers die interessant zijn voor de boekbespreking of boeken die in aanmerking komen om in de leesgroep besproken te worden eenvoudig bewaren in een lijst en taggen.

 

Men kan op My Discoveries ook een account maken voor de leesgroep, zodat een overzicht van de gelezen boeken bewaard kan worden en er een beoordeling en recensie aan toegevoegd kan worden. Ook lijsten met leessuggesties kunnen aangelegd worden en dit alles kan ook openbaar gemaakt worden.

 

Terug naar bovenaan pagina

Online documenten delen en bewerken

De documentatiebundels die de leesgroepleden krijgen tijdens de sessies, kunnen bijvoorbeeld door de begeleider op Google Documenten geplaatst en gedeeld worden met de leesgroepleden. Zo kunnen de leesgroepleden en de begeleider de documentatie bewerken en aanvullen op basis van de boekbespreking in de leesgroep. Als er in leesgroepverband een recensie wordt geschreven over het boek om bijvoorbeeld op de blog van de leesgroep te plaatsen, kan via Google Documenten ook gezamenlijk aan deze recensie geschreven worden.

 

Verder kunnen leesgroepbegeleiders onderling samenwerken aan de voorbereiding van een boekbespreking of hun afgewerkte voorbereidingen delen via Google Documenten. Ook bibliotheekmedewerkers kunnen zo aan de voorbereiding meewerken en kunnen via deze toepassing ook gemakkelijk toegang krijgen tot de af te drukken bundel voor de leesgroepleden.

 

Terug naar bovenaan pagina

Online fotoalbum

Via Flickr of Picasa kunnen de foto’s die gemaakt zijn in de leesgroep gedeeld worden met de leesgroepleden en een ruimer publiek. Bijvoorbeeld bibliotheek Zonnebeke plaatste foto’s van hun leesgroep De Letterschuur Leesclub op Flickr. Dit is leuk voor de leesgroepleden als herinnering aan de sessie, maar tegelijkertijd zijn deze foto’s ook een online promotiemiddel voor de leesgroep. Daarnaast biedt Flickr ook de mogelijkheid om foto’s te bewerken via Picnik en zo creatief promotiemateriaal te maken voor de leesgroep, zoals bijvoorbeeld een affiche of een uitnodiging.

 

Terug naar bovenaan pagina

Online stemmen en evalueren

Het bepalen van de boekenkeuze kan soms moeilijk zijn in een leesgroep en ligt soms gevoelig aangezien persoonlijke verhoudingen ook een rol kunnen spelen. De korte inhoud van de leessuggesties van de leden kan bijvoorbeeld via een blog, LibraryThing, wiki of Google Documenten verspreid worden en de leesgroepleden kunnen vervolgens ook via internet anoniem stemmen welk boek effectief gelezen zal worden. Via twtpoll.com kan gratis gestemd worden op Twitter en bij Polleverywhere kan zowel via Twitter als via een internetpagina gestemd worden. Ook op SurveyMonkey kan via een zelfgemaakte vragenlijst onder andere gratis gestemd worden en een online evaluatie van de leesgroep gehouden worden.

 

Terug naar bovenaan pagina

Podcasts

Als aanvulling op de leesgroepsessie kan het laten beluisteren van de bespreking van het boek door anderen of het horen van een fragment uit het boek voorgelezen door de auteur een leuke verrassing zijn voor de leesgroepleden. Via de website van Radioboeken zijn verschillende Vlaamse en Nederlandse auteurs te horen die een verhaal voorlezen dat ze speciaal voor deze podcasts geschreven hebben. Dankzij RSS is het mogelijk om op de hoogte te blijven van nieuwe Radioboeken op deze website. VPRO biedt naast de filmpjes Boeken op TV ook de podcasts Boeken op Radio aan waarin boeken worden besproken en auteurs geïnterviewd worden over hun werk. In Lezen &Cetera Live interviewt Pieter Steinz elke maand auteurs over hun werk. Ook bijvoorbeeld het Radio 1-programma Een leven in boeken van Friedl Lesage kan online herbeluisterd worden in de leesgroep.

 

De leesgroep kan zelf ook podcasts maken van hun eigen boekbesprekingen of een auteurslezing en deze bijvoorbeeld op hun blog plaatsen.  

 

Terug naar bovenaan pagina

RSS feeds

RSS feeds zijn een praktische toepassing voor leesgroepbegeleiders. Door via RSS een abonnement te nemen op websites of blogs die relevant zijn voor boekenkeuze, literair nieuws of leesgroepactiviteiten is het gemakkelijker voor de begeleider om deze continue stroom aan informatie bij te houden. Als Reader voor de abonnementen kan bijvoorbeeld Google Reader of Netvibes gebruikt worden.

 

RSS feed werkt als volgt:

Voor een filmpje met Nederlandse ondertiteling klik hier.

 

De volgende abonnementen kunnen interessant zijn voor een leesgroepbegeleider:

  • De papieren man verzamelt het literaire nieuws.  
  • Ovinob actueel geeft aan de hand van actueel (literair) nieuws een overzicht van wat er hierover in de collectie zit.
  • Via bibliotheek.be is het mogelijk om een abonnement te nemen op de rubriek Recensies in de pers zodat alle nieuwe boekrecensies opgevolgd kunnen worden die via zoeken.bibliotheek.be te raadplegen zijn. In plaats van alle nieuwe recensies op te volgen kan de leesgroepbegeleider ook enkel de recensies over een te bespreken auteur opvolgen. Dit kan door de zoekvraag (material:"in de pers" subject:recensie boeken) op zoeken.bibliotheek.be te verfijnen op naam van de auteur als onderwerp. Van deze zoekvraag kan vervolgens de RSS-feed opgevraagd worden.
  • De rubriek Cultuur & Media van deredactie.be houdt de leesgroepbegeleider op de hoogte van cultureel en media-nieuws.  
  • Op de rubriek Boekbesprekingen van Webwijzer kan ook een abonnement genomen worden om nieuwe websites met boekbesprekingen te ontdekken. 

 

Terug naar bovenaan pagina

Social bookmarking

Bijvoorbeeld via Delicious kunnen de links naar interessante websites gebundeld en uitgewisseld worden tussen de leesgroepbegeleiders onderling of met de leesgroepleden. Zoeken op tags zoals leesclub(s), leeskring(en), leesgroep(en), boek(en) en literatuur levert heel wat internetlinks op die relevant kunnen zijn voor de leesgroepbegeleider.

 

De websites, blogs en wiki’s die besproken zijn voor boekenkeuze, boekbespreking en als voorbeelden van virtuele leesgroepen zijn in Delicious ook in tag bundles verzameld op http://delicious.com/leesgroepenwiki.

 

Terug naar bovenaan pagina

Sociale muzieksites

Sociale muzieksites zoals bijvoorbeeld Deezer en Last.Fm kunnen relevant zijn voor de leesgroepbegeleider om muziekfragmenten tijdens de leesgroepsessie te laten horen die betrekking hebben op het boek dat besproken wordt.

 

Terug naar bovenaan pagina

Sociale netwerksites

Een account maken voor de leesgroep op een sociale netwerksite zoals bijvoorbeeld Facebook kan een promotiemiddel zijn voor de leesgroep doordat de zichtbaarheid van de leesgroep zo online vergroot via het vriendennetwerk van de leden en van de bibliotheek. De bijeenkomsten van de leesgroep kunnen gecommuniceerd worden door ze bijvoorbeeld op het prikbord of als evenementen aan te kondigen, zoals bibliotheek Lovendegem doet voor hun leesgroep Open Boek.

 

Verder kunnen bijvoorbeeld boekbesprekingen en relevante internetlinks uitgewisseld worden. Het biedt de leesgroepleden ook de mogelijkheid om online voort te praten over het leesgroepboek of zelfs uitsluitend online over een boek discussiëren als virtuele leesgroep, zoals op de Facebookpagina van HarperCollins Canada.  

 

Terug naar bovenaan pagina

Twitter

Promotie voor de leesgroep zou bijvoorbeeld gevoerd kunnen worden via Twitter door de leesgroepdata en titels in een tweet-bericht mee te delen. Ook zouden de leesgroepleden beknopt hun mening over het gelezen boek via Twitter kunnen delen. Veel virtuele leesgroepen zijn naast hun gewone webstek ook aanwezig op Twitter, bijvoorbeeld Wat lees jij nuBook Glutton en DailyLit.

 

Op Twitterlit wordt twee keer per dag de openingszin van een boek geplaatst waarvan de gegevens vervolgens op de website van Amazon te raadplegen zijn. Deze tweets zijn thematisch doorzoekbaar en de leesgroepbegeleider kan zich eventueel op Twitterlit abonneren via RSS feed.

 

Terug naar bovenaan pagina

Wiki

Wiki’s kunnen gebruikt worden door de leesgroepbegeleider als informatiebron voor de leesgroepvoorbereiding. Wikipedia is de bekendste wiki met een enorm informatieaanbod. Daarnaast is Library Success een wiki met relevante informatiebronnen voor bibliotheken waaronder interessante links voor de leesgroepenwerking.

 

Voor mijn eindwerk heb ik deze leesgroepenwiki gemaakt waarop bibliotheken en leesgroepbegeleiders informatie kunnen terugvinden en aanvullen over de praktische en inhoudelijke uitwerking van een leesgroep en tips en voorbereidingen kunnen uitwisselen.

 

Voor de leesgroep kan ook een wiki gemaakt worden zodat er via de wiki gecommuniceerd kan worden over leesgroepafspraken, informatie over de boeken kan gedeeld worden, discussies voortgezet kunnen worden of zelfs om een virtuele leesgroep te houden. Book Lovers Wiki is een voorbeeld van een wiki waarop boeken werden besproken door een leesgroep verbonden aan Princeton Public Library. De Haarlemse leesgroep PPP heeft ook een wiki waarop een agenda, handleiding voor boekbesprekingen, leestips, statistieken, boekbesprekingen en ander leesgroepnieuws gedeeld wordt.

 

Terug naar bovenaan pagina

YouTube

Een filmfragment laten zien van de verfilming van het boek dat besproken is in de leesgroep kan een leuke aanvulling zijn. Trailers en fragmenten zijn gemakkelijk terug te vinden op filmtitel via YouTube. Ook interviews met auteurs kunnen hierop terug te vinden zijn.

 

De leesgroep kan videofilmpjes van de sessies, extra leesgroepactiviteiten, filmpjes over het boek of de schrijver of een promotiefilmpje voor de leesgroep ook op YouTube plaatsen. Deze filmpjes kunnen dan ook eventueel geïntegreerd worden in de blog of website van de bibliotheek of de leesgroep. De leesgroepen voor volwassenen van bibliotheek Gent bijvoorbeeld hebben zo een YouTube-filmpje ter promotie van de leesgroepen op de website van stad Gent staan.

 

Terug naar bovenaan pagina

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.