| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Informatie voor leesgroepen

Page history last edited by Tine 14 years ago

Algemene informatie voor leesgroepen:

  • De handleiding Leesgroepen in de bibliotheek: een praktische gids (VCOB, 2005) informeert bibliotheken over de verschillende aspecten van het opstarten van een leesgroep. Maar ook bibliotheken die al een leesgroep organiseren kunnen deze handleiding gebruiken dankzij de praktische en inhoudelijke informatie van verschillende leesgroepen en deskundigen. De publicatie sluit af met een overzicht van relevante organisaties voor leesgroepen, boeken en internetlinks voor meer informatie.   
  • Het verslag van de ervaringsdeskundigen die aan het woord waren op de ontmoetingsdag voor leesgroepen ingericht door VCOB (Brussel, 6 februari 2007) behandelt de verschillende aspecten van leesgroepenwerking vanuit de praktijkervaring.
  • Het stellingendebat gehouden op de ontmoetingsdag voor leesgroepen ingericht door VCOB (Brussel, 6 februari 2007) liet leesgroepen ervaringen uitwisselen.
  • Het tijdschrift Boek-delen voor lezers en leesgroepen heeft tips voor het organiseren van leesgroepen opgesteld op basis van vragen die hierover regelmatig worden gesteld.

 

Boeken met algemene informatie voor leesgroepen:

 

  • Ideeën voor leesgroepen (Ideeën voor leesgroepen / Drs. M.J. Sanders-ten Holte e.a. – Leuven : Davidsfonds : Clauwaert, 1997.) bestaat uit een aantal aparte bijdragen. Verschillende soorten leesgroepen worden besproken en de taak van de begeleider wordt toegelicht. Verder worden er praktische tips aangeboden, zoals over hoe een auteur bij de leesgroep kan betrokken worden. Het boek besteedt ook veel aandacht aan leesgroepen voor kinderen en jongeren. De bijdrage van professor Rita Ghesquiere over de diversiteit van adolescentenliteratuur kan daarbij interessant zijn voor wie aan genreverbreding wil doen binnen de leesgroep. 

 

 

 

  • Lezen en leesclubs (Lezen en leesclubs / Inge Drewes. – [Amsterdam] : Pearson Education Benelux, 2006. - 232 p. : ill.) bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaat Inge Drewes dieper in op de praktische aspecten van leesgroepen. De schrijfster geeft advies bij het opstarten van een leesgroep, de uitwerking van de eerste bijeenkomst, boekenkeuze, het vinden van documentatie en het voeren van leesgroepdiscussies. Het tweede deel bestaat uit een gedetailleerde bespreking van de verschillende romanaspecten en discussievragen hierbij. In het laatste deel worden boeken voor de leesgroep besproken. De werken zijn ingedeeld volgens thema en voor elke titel voorziet Drewes ook een aantal discussievragen

 

 

Specifieke informatie voor leesgroepen: 

Praktische uitwerking leesgroep

Hier wordt dieper ingegaan op de praktische zaken die komen kijken bij een leesgroep: samenwerking, promotie, leesgroepleden, begeleiding, samenkomsten, financiering,...

 

Inhoudelijke uitwerking leesgroep

Hier wordt de inhoudelijke kant van een leesgroep nader bekeken: boekenkeuze, boekbespreking, voorbereiding, gespreksvormen, verloop van de sessie, aansluitende activiteiten,...

 

Mogelijke web 2.0 toepassingen voor leesgroepen

Hier worden een aantal web 2.0 toepassingen besproken, zoals facebook, blogs en podcasts, die kunnen aangewend worden in een leesgroep.

 

. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.