| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Welkom

Page history last edited by Tine 12 years ago

 

Welkom op de leesgroepen wiki

  del.icio.us

Deze wiki wil informatie over en voor leesgroepen centraliseren.

 

Informatie over leesgroepen

 • Databank van leesgroepen
 • Kalender van leesgroepbijeenkomsten 
 • Onderzoek naar leesgroepen 

Informatie voor leesgroepen

Praktische uitwerking leesgroep

 • Samenwerking
 • Promotie
 • Leesgroepleden
 • Begeleiding
 • Samenkomsten
 • Financiering

Inhoudelijke uitwerking leesgroep

 • Boekenkeuze
 • Boekbespreking
 • Voorbereiding
 • Gespreksvormen en verloop van de sessie
 • Aansluitende activiteiten

Mogelijke web 2.0 toepassingen voor leesgroepen 

 

 

De wiki aanvullen kan als volgt:

Editing a page from PBworks Support on Vimeo.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.